Onze werkwijze

Uw eerste bezoek aan de praktijk zal gestart worden met een uitgebreid vraaggesprek, de anamnese. Tijdens de anamnese wordt uw klacht uitgediept en kunt u uw wensen en/of  verwachtingen aangeven. Daar zal dan zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. Vervolgens volgt een uitgebreid onderzoek met als doel de oorzaak van uw klacht(en) te achterhalen. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

Inspectie en podoscoop

Op de podoscoop (voetenspiegel) wordt uitgebreid gekeken naar uw voetstand. Tevens zal met behulp van de podoscoop de drukverdeling van uw voeten worden beoordeeld. Zo nodig bekijkt de podotherapeut ook de conditie van de huid en nagels, de stand van de knieën, heupen, en/of rug.

LFT Footscan

Door middel van een  footscan wordt er een digitale afdruk van uw voeten gemaakt. De uiteindelijke zolen worden individueel op maat gemaakt aan de hand van deze afdruk.

Palpatie

Bij pijnklachten wordt  getracht de exacte locatie te achterhalen. Bepaalde botjes en structuren worden nagegaan om een diagnose te kunnen stellen.

Functie onderzoek

Tijdens dit gedeelte van het onderzoek test de podotherapeut de beweeglijkheid van de voet. Zo kunnen eventuele bewegingsbeperkingen of krachtverlies vastgesteld worden.

Ganganalyse

De afwikkeling van de voet en zo nodig de bewegingsuitslagen in de knie, heup en rug worden bestudeerd om afwijkingen in het looppatroon te kunnen constateren.

Schoeninspectie

Het slijtpatroon van de schoenzool wordt bekeken. Tevens wordt  de schoen onder andere beoordeeld op functionaliteit en stevigheid.

Diagnose en behandelplan

Na afloop van het onderzoek worden de bevindingen en diagnose met u besproken. Samen zullen we ook het behandelplan doornemen waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met uw persoonlijke wensen.

Controle

Zes weken na het ontvangen van uw hulpmiddel wordt een controle afspraak gepland. We bekijken dan samen of uw verwachtingen zijn uitgekomen. In het geval dat de toegepaste therapie of behandeling niet overeenkomen met de besproken verwachtingen proberen we middels een aanpassing van het hulpmiddel alsnog het gewenste resultaat te bereiken. Indien u wenst wordt uw huisarts of specialist door middel van een rapportage op de hoogte gesteld van de behandeling.

 

 

Locaties

Roermond

Medisch centrum 
Aan de Singel

Minderbroederssingel 2
6041 KJ Roermond
0475-310305


Melick

Andreasheem
Markt 7 
6074 BB Melick
0475-310305

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.